Osłony kanału wkolejania

Osłony kanałów wkolejania uzupełniają poszycie, podnosząc walory estetyczne pojazdu oraz chronią miejsca podnoszenia pojazdu przed warunkami zewnętrz­nymi. Zastosowany do ich produkcji system rozprężnych elastomerów gwarantu­je odporność osłon na niestężone kwasy, zasady i oleje w pełnym zakresie tempe­ratur pracy oraz zapewnia samocentrowanie blendy. Nasze osłony cechuje wyso­ka wytrzymałość podczas użytkowania, bez względu na zmienne czynniki atmos­feryczne, zwłaszcza w trudnych warunkach miejskich.