Drzwi

W odpowiedzi na oczekiwania osób prowadzących pojazdy szynowe dokonaliśmy optymalizacji rozwiązań drzwi w pojazdach tramwajowych i w pociągach. W oparciu o przeprowadzone ankiety stworzyliśmy optymalne rozwiązania z zakresu ergonomii i bezpieczeństwa produktu, podwyższając jednocześnie jakość drzwi marki Larisa. Nasze drzwi mają możliwość dowolnej aranżacji zamków, blokad, przeszkleń oraz wszelkiego rodzaju tacek i komunikatorów.