2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP

a) Komunikat 1 z dnia 15.11.2019r.: ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWOUSŁUGOWE ”LARISA” ­ ARKADIUSZ POLANOWSKI zaprasza do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Projekt i konstrukcja automatycznego pomostu wysuwnego dla osób z niepełnosprawnościami” dla w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Szczegóły w załączniku

b) Komunikat 2 z dnia 25.11.2019r.: Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

W związku z przeprowadzonym trybem Wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Projekt i konstrukcja automatycznego pomostu wysuwnego dla osób z niepełnosprawnościami” dla w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP zgodnie z zasadą konkurencyjności PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWOUSŁUGOWE ”LARISA” ­ ARKADIUSZ POLANOWSKI wybrało ofertę Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Sp. z o. o.

c) Komunikat 3: Realizacja projektu

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWOUSŁUGOWE ”LARISA” ­ ARKADIUSZ POLANOWSKI realizuje projekt pt.: „Projekt i konstrukcja automatycznego pomostu wysuwnego dla osób z niepełnosprawnościami” dla w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Celem projektu jest zakup w jednostce badawczej usługi B+R polegającej na opracowaniu innowacyjnego produktu jakim jest automatyczny pomost wysuwny dla osób z niepełnosprawnościami do miejskich pojazdów szynowych. Działanie bezpośrednio sprzyja rozwojowi współpracy firmy z jednostkami badawczymi. Rezultatem przedsięwzięcia będzie opracowanie innowacyjnej na skalę kraju produktu jakim jest automatyczny pomost dla osób niepełnosprawnych. W efekcie Wnioskodawca zamierza zaoferować swoim klientom produkt który będą mogli zaimplementować do nowo projektowanych, ale przede wszystkim do już eksploatowanych pojazdów, w celu ułatwienia korzystania z pojazdów szynowych osobom z ograniczeniami ruchowymi.