2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP, Etap II inwestycyjny

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE „LARISA” ARKADIUSZ POLANOWSKI
w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP realizuje projekt pn. : „Wdrożenie
innowacji technologicznej – produktowej przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami w
postaci automatycznego pomostu wysuwnego stosowanego w pojazdach szynowych opracowanej
w etapie usługowym przez jednostkę naukową na rzecz PRZEDSIĘBIORSTWA
PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWEGO „LARISA” ARKADIUSZ POLANOWSKI należącego do
MŚP”.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego na skalę kraju produktu jakim jest automatyczny
pomost dla osób niepełnosprawnościami do pojazdów szynowych, a przede wszystkim pojazdów
metra który wejdzie do produkcji masowej po zrealizowaniu inwestycji jaką jest zakup niezbędnych
maszyn.

Rezultatem przedsięwzięcia będzie utworzona linia technologiczna pozwalająca na produkcję
opracowanego innowacyjnego na skalę kraju produktu jakim jest automatyczny pomost dla osób z
niepełnosprawnościami.

Wartość projektu: 958 170.00 PLN
Dofinansowanie: 428 450.00 PLN