2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP, Etap II inwestycyjny

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE ”LARISA” ARKADIUSZ POLANOWSKI w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP realizuje projekt pn. : „Wdrożenie innowacji technologicznej – produktowej przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami w postaci automatycznego pomostu wysuwnego stosowanego w pojazdach szynowych opracowanej w etapie usługowym przez jednostkę naukową na rzecz PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWEGO ”LARISA” ARKADIUSZ POLANOWSKI należącego do MŚP.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnego na skalę kraju produktu jakim jest automatyczny pomost dla osób niepełnosprawnościami do pojazdów szynowych, a przede wszystkim pojazdów metra który wejdzie do produkcji masowej po zrealizowaniu inwestycji jaką jest zakup niezbędnych maszyn.