1.6.2 – Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa PPHU LARISA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „LARISA” – ARKADIUSZ POLANOWSKI realizuje projekt pt. „Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa PPHU LARISA poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej linii ramp dla osób z ograniczeniami ruchowymi bazującej na wykorzystaniu ultralekkich i nowoczesnych kompozytów konstrukcyjnych” finansowany  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: wdrożenie do działalności firmy LARISA nowej na skalę światową innowacji produktowej – linii ramp dla osób niepełnosprawnych poprzez zakup aktywów trwałych, niezbędnych do dywersyfikacji działalności.

Opis przedsięwzięcia.

Realizacja projektu pozwoli rozwiązać zidentyfikowane problemy oraz zaspokoić zgłaszane przez klientów potrzeby:

  • zakupione środki posłużą do wprowadzenia na rynek innowacyjnego rozwiązania produktowego – systemu konfigurowalnej ultralekkiej i wytrzymałej linii ramp przeznaczonych dla pojazdów szynowych,
  • oferta firmy LARISA zostanie poszerzona o produkt poszukiwany na rynku przez potencjalnych nabywców (w tym obecnych klientów firmy),
  • odbiorcy innowacyjnego produktu otrzymają lekkie i wytrzymałe rampy, zgodne z regulacjami prawnymi, w tym dotyczącymi interoperacyjności (odnoszą się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się),
  • możliwość produkcji dłuższych ramp pozwoli na dostosowanie ramp dla wyższych barier architektonicznych,
  • lżejsze rampy wpłyną ponadto na oszczędność energii, która jest potrzebna do napędzania pojazdu (mniejszy koszt pojazdu) oraz na ułatwienie i przyspieszenie pracy dla osób obsługujących rampy,
  • firma będzie miała możliwość zweryfikować jakość i bezpieczeństwo każdej z ramp (dotychczas badane były reprezentatywne sztuki przez zewnętrzną jednostkę badawczą – Instytut Kolejnictwa, co znacząco podniesie też jakość wyrobów przedsiębiorstwa.

Projekt pozwoli także na wzrost przychodów firmy z prowadzonej działalności gospodarczej, dzięki czemu wzrośnie rentowność firmy i jej zyski. Pozwoli to osiągnąć wyższą konkurencyjność rynkową i zaspokoić zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe, a także stać się jednym z liderów w branży producentów ramp dla osób niepełnosprawnych.

Wartość Projektu: 628 530,00 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 434 350,00 zł 

  1. ZAKUP PROGRAMÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH OBRÓBKĘ PANELI DO NOWEJ LINII  RAMP NA CENTRUM OBRÓBCZYM – 1 zestaw.

  2. ZAKUP STANOWISKA  TESTOWEGO DO OCENY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ RAMP – 1 szt.
  3. ZAKUP KALKULATORA OPTYMALIZACYJNEGO PARAMETRÓW RAMP – 1 szt.