1.2.1 RPO WK-P projekt pn. „Innowacyjne lusterka tramwajowe w firmie LARISA z Włocławka”

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „LARISA” – ARKADIUSZ POLANOWSKI realizuje w ramach działania 1.2.1 RPO WK-P projekt pn.  „Innowacyjne lusterka tramwajowe w firmie LARISA z Włocławka”

Celem proj. jest opracowanie badawcze innowacyjnych lusterek do tramwajów posiadających kamerę oraz panele fotowoltaiczne. Projekt obejmuje prowadzenie prac B+R, które zwiększą aktywność badawczą przedsiębiorstwa. Prace zakończą się wdrożeniem do działalności gospodarczej innowacyjnego rozwiązania produkt. W wyniku wsparcia nastąpi wzmocnienie konkurencyjności firmy z terenu woj. Kujawsko-Pomorskiego. 

Rezultatem przedsięwzięcia będzie 1 nowe miejsce pracy i zgłoszenie wzoru przemysłowego. W wyniku wsparcia prowadzenia prac B+R wzmocniony zostanie regionalny potencjał badań i technologii oraz nastąpi usprawnienie procesu transferu technologii. Ponadto rozwijane będą prace B+R w procesie powstania innowacyjnego produktu–lusterka „combo”, zwiększony zostanie dostęp do wsparcia B+R i nakłady prywatne na B+R. Dzięki realizacji projektu poszerzony zostanie zakres i współpraca pomiędzy sferą gosp. i naukową.

Okres realizacji: 01.10.2019 – 31.05.2020

Całkowita wartość projektu: 659092,00 zł 

Dofinansowanie projektu z UE (EFRR): 406046,16 zł