1.2.1 – Innowacyjne lusterka tramwajowe w firmie LARISA z Włocławka.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „LARISA” – ARKADIUSZ POLANOWSKIrealizuje w ramach działania 1.2.1 RPO WK-P projekt pn.  „Innowacyjne lusterka tramwajowe w firmie LARISA z Włocławka”

Celem proj. jest opracowanie badawcze innowacyjnych lusterek do tramwajów posiadających kamerę oraz panele fotowoltaiczne. Projekt obejmuje prowadzenie prac B+R, które zwiększą aktywność badawczą przedsiębiorstwa. Prace zakończą się wdrożeniem do działalności gospodarczej innowacyjnego rozwiązania produkt. W wyniku wsparcia nastąpi wzmocnienie konkurencyjności firmy z terenu woj. Kujawsko-Pomorskiego. 

Rezultatem przedsięwzięcia będzie 1 nowe miejsce pracy i zgłoszenie wzoru przemysłowego. W wyniku wsparcia prowadzenia prac B+R wzmocniony zostanie regionalny potencjał badań i technologii oraz nastąpi usprawnienie procesu transferu technologii. Ponadto rozwijane będą prace B+R w procesie powstania innowacyjnego produktu–lusterka „combo”, zwiększony zostanie dostęp do wsparcia B+R i nakłady prywatne na B+R. Dzięki realizacji projektu poszerzony zostanie zakres i współpraca pomiędzy sferą gosp. i naukową.

Okres realizacji: 01.10.2019 – 31.05.2020

Całkowita wartość projektu: 659092,00 zł 

Dofinansowanie projektu z UE (EFRR): 406046,16 zł 

W ramach projektu „1.2.1 – Innowacyjne lusterka tramwajowe w firmie LARISA z Włocławka.” finansowanego ze środków Unijnych, poszukujemy dostawców dla:

 1. Koszty badań zewnętrznych – badania przemysłowe
  „Badania zewnętrze w ramach badań aplikacyjnych będą polegały m.in. na sprawdzeniu rezystancji izolacji, wytrzymałości elektrycznej izolacji, przeprowadzeniu badań klimatycznych, mechanicznych, kompatybilności elektromagnetycznej czy odporności na udary elektryczne.Przeprowadzone badanie będzie miało na celu opracowanie i przygotowanie EMC sterownika lustra z potencjometrem halla (zgodnie z normami), który będzie elementem prototypowego produktu – lusterka tramwajowego.”

   

 2. Koszty usług doradczych- badania przemysłowe
  „W celu prawidłowej realizacji projektu niezbędny jest zakup specjalistycznej usługi doradczej z zakresu weryfikacji i optymalizacji koncepcji projektu. Pozwoli ona prawidłowo prowadzić badania w celu przygotowania odpowiedniego prototypu, który będzie posiadał niezbędne funkcjonalności i cechy, zgodnie z normami. Usługa będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby niniejszego przedsięwzięcia.”
 3. Koszty badań zewnętrznych – prace rozwojowe
  „Badania zewnętrze w ramach prac rozwojowych będą polegały na sprawdzeniu i przetestowaniu właściwości mechanicznych przygotowanego prototypu lusterka typu „combo”. Przeprowadzone badanie będzie miało na celu weryfikację parametrów produktu, aby mógł zostać on skomercjalizowany (zgodnie z normami).”