Engineering

Doświadczenie i umiejętności naszych inżynierów umożliwiają wdrożenie elementów do produkcji na podstawie otrzymanej dokumentacji technicznej lub zaprojektowanie wyrobu od podstaw – zakres prac inżynieryjnych zależy od oczekiwań Klienta. Najnowsze oprogramowanie CAD/CAM umożliwia wprowadzenie usprawnień i oszczędności już w fazie projektowania urządzenia. W trakcie produkcji seryjnej, wspólnie z Klientem, szukamy rozwiązań pozwalających na ograniczenie kosztów np. poprzez optymalizację zużycia materiału. Podczas prac nad projektem oraz w trakcie procesu produkcyjnego, kładziemy nacisk na ciągłe doskonalenie, wpływające na polepszenie jakości wyrobu finalnego i opłacalności produkcji.W kolejnych etapach produkcji nasi projektanci ściśle współpracują z inżynierami w celu spełnienia wszystkich wymagań Klienta oraz przewidzenia i wyeliminowania potencjalnych problemów.
Na tej podstawie są opracowywane i wdrażane innowacyjne rozwiązania w zakresie procesu produkcyjnego.

PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH, ELEMENTÓW MASZYN PRZY UŻYCIU ŚRODOWISK CAD

 • MODELOWANIE PRZESTRZENNE 3D,
 • GENEROWANIE DOKUMENTACJI ZŁOŻENIOWEJ,
 • GENEROWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ,
 • TWORZENIE ROZWINIĘĆ CZĘŚCI KONSTRUKCJI BLASZANYCH,
 • ANALIZY ERGONOMICZNE,
 • REALISTYCZNA WIZUALIZACJA,
 • TWORZENIE WIRTUALNYCH REPREZENTACJI FINALNYCH (AVI,MPEG),
 • RENDEROWANIE OBRAZÓW,
 • PREZENTACJA MONTAŻU ZESPOŁU W FORMACIE WIZUALIZACJI LUB DOKUMENTACJI PŁASKIEJ,
 • TWORZENIE RYSUNKÓW W FORMACIE 2D DXF, DWG DLA URZĄDZEŃ CAM,
 • PRZETWARZANIE DOKUMENTACJI PAPIEROWEJ NA WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ,
 • REALIZACJA PROJEKTÓW.

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

 • PROJEKTY SYSTEMÓW STEROWANIA,
 • PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC,
 • DIAGNOSTYKA I NAPRAWA SYSTEMÓW AUTOMATYKI.